" "

Moderaterna i Göteborg söker en kommunikatör.

Befattningen innebär ett ansvar för Göteborgsmoderaternas kommunikation såväl internt som externt, med en inriktning mot den kommunikation som syftar till att bidra till ökat förtroende och intresse för moderaternas politik. Som kommunikatör kommer du att vara spindeln i nätet vad gäller hur vi kommunicerar och vad som kommuniceras. Göteborgsmoderaterna behöver höja sin kompetens inom kommunikationsområdet och söker därför dig som brinner för detta. 

Arbetsuppgifterna innefattar;

 • Ta fram och utveckla en kommunikationsplan både avseende intern och extern kommunikation. 
 • Ansvara för sociala medier, idag främst Facebook och Instagram. Detta innebär annonseringsupphandling, sidoptimering och riktade annonser beroende på sakfråga och målgrupp. Denna uppgift förväntas växa och den sökande ska ha mycket god kunskap i dessa delar. 
 • Planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser. 
 • Vara stöttande i att alla medlemmar är aktiva och se till att det finns innehåll att kommunicera vid varje given tidpunkt och sakfråga. 
 • Samarbete med andra delar av det moderata partiet, såsom kommunfullmäktige, region och riksdag samt särskilt de övriga storstadsregionerna (Malmö och Stockholm) inom ramen för storstadsprojektet. 
 • Omvärlds- och opinionsanalys samt opinionsbildning. 
 • Kontakter med lokalföreningar och respektive föreningsordförande samt kampanjansvariga för att synkronisera kampanjer och aktiviteter. 
 • Stöd till partiets medlemmar vid problematiska mediala situationer. 
 • Ta fram grafiskt material i form av rörlig bild, samt kunna arbeta med verktyg som exempelvis canva eller motsvararande. 

Din bakgrund:

Du är en drivande person som har moderata värderingar, du är är social, du har mycket god kunskap om sociala medier, annonsering och hur budskap ska utformas och spridas. Du tycker om att stötta personer i din närhet och gillar att synas. Du är van vid snabba förändringar och tycker om när det händer mycket och att ha många saker igång samtidigt. Du kan producera både filmer och är mycket duktig på att ta fram bilder som passar till budskapen.  Den personliga färdigheten betyder mer än formella utbildningar. 

Övrigt:

Politikutvecklingen och de processer som pågår ska uppnå medial genomslagskraft. Detta arbete utförs dels genom att skickliggöra och understödja våra lokala företrädare i deras politikutveckling och genom att driva policyinriktade kampanjer. Kärnan i kommunikationsuppdraget ligger i den externa kommunikationen mellan parti och väljare, vilket innefattar artiklar i media, sociala medier och förbundets hemsida. Utöver den externa kommunikationen ska också kommunikationen interna i partiet hanteras. 

Ansökan och om anställningen:

Arbetsgivaren är Moderaterna Västra Götaland, men tjänsten utförs för Moderaterna Göteborg. Arbetsplatsen är vid förbundskontoret i Göteborg. Tjänsten är på heltid men tidsbegränsad till 2026-12-31. Arbete kan ske på kvällar och helger.

För anställningen tillämpas provanställning . Tillträdesdag efter överenskommelse.

Skicka din ansökan med bifogat CV samt personligt brev, senast den 30 oktober brev till: lena.jernehed@moderatvg.se

Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten vänligen kontakta Lena Jernehed, organisationschef: lena.jernehed@moderatvg.se

Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!

Politisk sekreterare sökes för Moderaterna i Göteborg

Vi söker nu en politisk sekreterare som vill vara en del av teamet som dagligen arbetar för
framtidens Göteborg i den moderata kommunstyrelsegruppen. Som politisk sekreterare bidrar du
till att utveckla den moderata politiken i Göteborg. Vi strävar efter kontinuerlig förbättring av
stadens verksamheter, ekonomisk effektivitet och att skapa trygghet och valfrihet för göteborgarna.

Vilka är vi?
Vi arbetar direkt under Moderaternas kommunalråd. På det moderata kansliet i rådhuset finns idag
ett team som består av stabschef, presschef och fyra politiska sekreterare. Vi arbetar med frågor som
rör samtliga politiska områden och verksamheter.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som politisk sekreterare innebär ge stöd åt den moderata kommunstyrelsegruppen i arbetet
med att uppnå våra politiska mål. Detta innefattar bland annat att hantera komplexa ärenden,
förhandlingar med andra partier, samt att föra en löpande dialog med förtroendevalda och
förvaltningschefer ute i stadens verksamheter. Till detta kommer även arbetet med utveckla
moderaternas politik och att vara en del av arbetet med att ta fram ett förslag till budget för
Göteborgs Stad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att snabbt kunna sätta sig in i och hantera politiska frågor inom olika
sakområden. Du ska trivs med att arbeta i nära samverkan med dina kollegor i ett team med olika
kompetenser.

Vi ser att du:
• Har en högskoleutbildning inom ett relevant område.
• Har relevant arbetslivserfarenhet.
• Är strukturerad, handlingskraftig, samt har ett gott omdöme och bemötande.
• Är självgående, flexibel och har god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och
skrift.
• Är analytisk, noggrann och gärna har förhandlingsvana.

Anställningsform, omfattning och tillträde
Tjänsten är ett förordnande som politisk sekreterare på heltid och omfattas av
Kommunallag (1991:900). Lag (1982:80) om anställningsskydd är inte tillämplig, men tjänsten tillåter
dig att vara tjänstledig från din nuvarande arbetsgivare. Tjänstgöring utanför kontorstid (kvällar och
helger) kan förekomma. Arbetsplatsen är på Rådhuset på Gustav Adolfs Torg 1.
Anställningen är fram till och med 31 december 2026. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan och kontaktperson

Välkommen med din ansökan, innehållandes CV och ett kort personligt brev. Sänd din ansökan till
stabschef Jeta Ibishi, e-post: jeta.ibishi@stadshuset.goteborg.se. Du är också välkommen med frågor
om tjänsten till samma e-post. Sista ansökningsdag är den 29 september.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Inga särskilt utsatta områden 2025!

Under mandatperioden har de särskilt utsatta områdena i Göteborg genomgått stora förändringar. Tack vare effektiv politik bedöms inte längre Rannebergen som ett utsatt område och stadsdelarna Tynnered och Gårdsten räknas inte längre till särskilt utsatta områden. Att dessa områden blivit bättre visar på effektiv och resultatinriktad politik som gör skillnad – på riktigt!

Lag och ordning tillsammans med förebyggande insatser inom socialtjänst, skola och arbete är avgörande för att bryta gängkriminalitet och utanförskap

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande

Vad vi gjort:

 • Avsatt 11 miljarder kronor för upprustning och brottsförebyggande insatser i våra utsatta områden. Hittills har två områden, Gårdsten och Tynnered, tagits bort från listan över särskilt utsatta.
 • Ökad möjlighet att äga sitt egna boende.
 • Rustat upp torg och parker.
 • Förbättrat belysningen i staden.
 • Tagit krafttag mot klotter, nedskräpning och förstörelse. 
 • Sommaren 2022 hade Göteborgs stad rekord i antalet sommarjobb för unga. Hela 5700 sommarjobb, varav en majoritet i utsatta områden.
 • Fördjupat samarbete med näringslivet. Där större företag visar närvaro och engagemang i särskilt utsatta områden för att skapa arbetstillfällen.
 • Frigjort 600 kommunala fastigheter från svartkontrakt.

Vad vi vill göra:


Trygghetsfonden
Under tre år kommer totalt ca. 1 miljard kronor att avsättas extra till:

 • Socialtjänsten – omhändertagande av barn, hantering av orosanmälningar, insatser mot psykisk ohälsa, fler fältassistenter, förstärkt avhopparverksamhet.
 • Skolan – fler lärare pedagoger i skolan, stöd lokaler för läxläsning samt tidiga språkinsatser.
 • Fler i arbete – kompletterande utbildningar, varvning av arbete och studier för att få examen, praktik, sommarjobb.

Inga andra partier frigör lika mycket resurser för att öka din trygghet.

Hur stoppar vi gängkriminalitet i Göteborg?

Organiserad brottslighet är den största anledningen till otrygghet i de särskilt utsatta områdena. Moderaterna vill sätta stopp för släktbaserade nätverk och parallella samhällsstrukturer. Det ska vara omöjligt att vara kriminell i Göteborg. För de som vill lämna det kriminella livet behövs en stark avhopparverksamhet. Under mandatperioden har över 100 personer anslutit sig till avhoppasverksamheten, men de behöver bli fler.

För att uppnå detta krävs både hårda och mjuka tag. Dels vill vi fortsätta rusta upp i den fysiska miljön där fler ordningsvakter och trygghetskameror skapar hinder för gängen att verka, dels tidigare insatser i skolan och socialtjänst vilket gör det svårare för gängen att rekrytera.

Gängen ska rensas bort från kommunala fastigheter. Genom utökade besök och kontroller kan svartkontrakt rivas och utöka tryggheten i de särskilt utsatta områdena.

Arbete och utbildning är nyckeln till att bryta det personliga utanförskapet. Moderaterna satsar starkt på att få fler att gå från bidrag till arbete. Barn och unga är vår samtid. Varje barn som ser sina föräldrar gå till jobbet är en vinst. Och att själv få ett sommarjobb motverkar segregation ännu mer. Sommaren 2022 slog Göteborg stad rekord i antalet sommarjobbare – det är vi extra stolta över.

Stoppa miljöaktivister som blockerar vägar

Under våren har miljöaktivister samlats för att blockera vägar i Stockholm. Nu har de även kommit till Göteborg. Ambulanser som inte kan ta sig fram och polisbilar blockas. Människor som inte kan ta sig till jobbet. Aktivisterna utsätter andra för risk och fara – såhär får det inte vara.

Aktivister som hindrar polis, ambulans och kollektivtrafik från att komma fram gör ingen nytta för klimatet. De saboterar bara för vanliga göteborgare och borde omhändertas av polisen.

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande

På Hisingen samlades mellan 50 till 100 personer som blockerade vägarna och omöjliggjorde trafik på viktiga gator. Aktionerna är obegripliga och förstör nödvändig transport, samt skapar köbildning som i sin tur är dåligt för klimatet. De är även farliga då viktiga fordon inte kan ta sig fram, vilket kan vara livsavgörande för en person i nöd. Polisen har ett mycket viktigt arbete för att motverka sådana aktioner men saknar tyvärr verktygen som behövs. Därför vill Moderaterna:

 • Höja straffet
 • Införa obligatorisk häktning för den som systematiskt spärrar av vägar
 • Ge polisen ytterligare verktyg som exempelvis vattenkanoner

Håller du med oss?
Dela artikeln på sociala medier


650 fler poliser till Göteborg

Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet. Förra året ägde, enligt polisens statistik, 342 skjutningar rum. 46 personer dödades och 115 skadades i skjutvapenvåldet. 2022 har också varit ett av de blodigaste åren i modern tid.

Ett viktigt led i att bekämpa gängen är att öka antalet poliser. Moderaternas nya polismål innebär ytterligare 1 820 fler poliser i Västra Götalands län, varav cirka 650 i Göteborg. För att lyckas, behöver polisyrket bli mer attraktivt.

Moderaternas förslag innebär:

Nytt polismål. Polistätheten ska motsvara EU:s snittnivå på 300 poliser per 100 000 invånare senast 2028. Det innebär 650 fler poliser i Göteborg.

Höjda polislöner. Moderaterna satsar 400 miljoner kronor i det gemensamma budgetalternativet med SD och KD.

Betald polisutbildning. Den som utbildar sig till polis ska få sina CSN-lån avskrivna efter fem års arbete som polis.

Regeringens mål om 10 000 fler polisanställda till 2024, från 2016 års nivå, kommer inte uppnås. Det behövs ytterligare närmare 5 000 poliser på två år för att klara det målet. Men just nu utbildas endast 3 000 nya poliser. Samtidigt uppger Polisförbundet att var tredje medlem planerar för ett arbetsliv utanför Polisen.

I vårt gemensamma statsbudgetalternativ med KD och SD avsätter vi 400 miljoner kronor för en riktad satsning för höjda polislöner med upp till 3 000 kronor varje månad. Moderaterna fortsätter därmed med den särskilda lönesatsning som påbörjades med M/KD-budgeten för 2019.

Vidare måste Polisen få ytterligare verktyg för att underlätta i brottsbekämpningen, såsom fler trygghetskameror, vattenkanoner och avlyssningsmedel för gängkriminella. Fler poliser måste arbete ute på fält – istället för att ägna flera timmar per dygn åt administrativa bördor.


Verkställ fler utvisningar

Brottsutvecklingen i landet är mycket allvarlig. Det handlar inte längre om att vi sticker ut jämfört med våra nordiska grannländer, utan Sverige ligger i Europa­toppen vad gäller dödligt skjutvapenvåld. Sprängningarna saknar internationellt motstycke. Under de senaste fem åren har dessutom rån av barn mer än fördubblats.

Värst är den grova organiserade brottsligheten. Våldet sprider skräck i hela bostadsområden. Oskyldiga människor faller offer för hänsynslösa attacker. Gängkriminella bör ses som inhemska terrorister – och lagföras därefter.

Medlemmar i kriminella gäng utan svenskt medborgarskap hör inte hemma i Sverige. De har förbrukat sin rätt att vara kvar i landet och bör utvisas omgående. Därför vill Moderaterna:

 • Verkställa fler utvisningar
 • Individer som är medlemmar i kriminella gäng, utan svenskt medborgarskap, ska utvisas
 • Utred kriminalisering av medlemskap i kriminella gäng


Fler ordningsvakter i centrum

Sedan Moderaterna tog över styret av Göteborg har vi infört ordningsvakter och övervakningskameror i Brunnsparken, som också byggts om för att öka tryggheten. Idag finns även ordningsvakter på och kring Järntorget. Allra helst hade vi önskat oss fler poliser, men när den socialdemokratiska regeringen inte gör vad som krävs får vi i Göteborg göra jobbet i stället.

Vi har gjort mycket för ett tryggare Göteborg, men ännu mer behöver göras.

Axel Josefson (M) – kommunstyrelsens ordförande

Ett tryggare centrum under dygnets alla timmar!
Vi vill att Göteborg ska vara en trygg stad under dygnets alla timmar. Ingen ska behöva känna sig rädd för att bli rånad, överfallen eller våldtagen på väg hem från krogen. Fler ordningsvakter på fler platser, tuffare tag mot knarket och en tryggare kollektivtrafik är några av våra förslag. Dessutom vill vi rusta upp Avenyn så att den åter kan bli göteborgarnas trygga vardagsrum.

Alla ska känna sig trygga, oavsett plats eller tid på dygnet. För att få ordning på tryggheten krävs framförallt satsningar från regeringen, men när de inte agerar tar vi tag i problemet själva. Ordningsvakter är inte den optimala lösningen, men på grund av polisbristen måste staden agera för att garantera din trygghet. Därför vill vi:

 • Utöka områdena som ordningsvakter får vistas och säkra din trygghet (LOV3-områden)
 • Öka bemanningen av ordningsvakter
 • Utöka timmarna som ordningsvakter får vara verksamma

Vad vet du om ordningsvakter?

Här får du svara på tre frågor och se vad du kan om ordningsvakter.

{{ `${(currentQuestionIndex + 1)}. ${questions[currentQuestionIndex]}` }}
Laddar…

Du fick {{ score }} av {{ questionCount }} poäng!

Så, det var det hela. Om ditt resultat inte var bra kan du göra testet igen. Annars: Grattis!Sänkt skatt på arbete

För att stärka drivkrafterna till jobb vill Moderaterna sänka skatten på arbete – främst på låga inkomster. Det är rätt för att det leder till fler jobb. Dessutom är det rättvist att flit och ansträngning lönar sig. Men Moderaterna är också det parti som vill sänka skatten mest för de som har jobbat – för landets pensionärer.

Moderaterna vill sänka skattetrycket generellt och just att sänka skatten på arbete är extra viktigt. Vi gör det för att det är rätt – det leder till att fler kommer i arbete – och vi gör det för att det är rättvist att ansträngning ska löna sig.

Sänkt skatt för alla som jobbar

Moderaterna vill förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. På det sättet får alla som jobbar sänkt skatt. I statsbudgeten för 2022 sänkte Moderaterna skatten för alla som arbetar. Det gör att den som jobbar heltid nu får 1800 kronor mer i plånboken varje år. Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete. 

Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär det lönar sig att mer att gå från bidrag till arbete, också på sikt. Tillsammans med Moderaternas reformer för att minska bidragsberoendet är sänkta skatter på låga och medelstora inkomster en viktig åtgärd för att knäcka arbetslösheten.

Moderaternas förslag:

 • Jobbskatteavdraget ska förstärkas, vilket innebär sänkt skatt för alla som arbetar.

Rejäla skattesänkningar för pensionärer

Även landets pensionärer behöver få mer pengar i plånboken. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Det är bra att det finns en överenskommelse mellan riksdagens partier om att förstärka pensionssystemet. Men betydligt mer behöver göras.

Moderaterna sänker skatten för pensionärer mer än något annat parti. I statsbudgeten för 2022 sänktes skatten för pensionärer så att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 1 800 kronor mer i plånboken varje år. 

Moderaternas förslag:

 • Moderaterna vill fortsätta sänka skatten på pension eftersom det är det snabbaste sättet att förstärka pensionärers ekonomi.
 • Avskaffa skillnaden i beskattning mellan lön och pension.

Vad vet du om skatter?

Här får du svar på fyra frågor och se vad du kan om skatter.

{{ `${(currentQuestionIndex + 1)}. ${questions[currentQuestionIndex]}` }}
Laddar…

Du fick {{ score }} av {{ questionCount }} poäng!

Så, det var det hela. Om ditt resultat inte var bra kan du göra testet igen. Annars: Grattis!


Alliansen och Demokraterna föreslår halv miljard
till trygghet och välfärd för göteborgarna

Partierna i den styrande Alliansen har tillsammans med Demokraterna enats om satsningar på totalt en halv miljard till främst trygghet och välfärd. Bland satsningarna märks:

 • 180 mnkr till socialnämnderna för trygghetsstärkande åtgärder, stöd till personalen, förstärkt avhopparverksamhet samt intensifierat arbete mot våld i nära relation.
 • 10 mnkr för att öka tryggheten på stadens bibliotek.
 • 10 mnkr till Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
 • 100 mnkr till trygghet, sociala insatser och förbättrad elevhälsa.
 • 45 mnkr till läromedel och insatser för studiero i förskola, grundskola och gymnasium
 • 85 mnkr till kvalitetshöjande insatser inom funktionsstöd.
 • 24 mnkr till näringslivsfrämjande insatser.
 • 40 mnkr för att säkra bemanning och kvalitet inom äldreomsorgen.

Satsningarna på totalt 500 mnkr möjliggörs främst genom högre skatteintäkter än i den tidigare prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR), vilket i sin tur beror på att fler människor arbetar.

”Alliansen har under hela mandatperioden fokuserat på trygghet och arbete. Vår politik har lett till att fler göteborgare har ett jobb att gå till. Det innebär att skatteintäkterna ökar med nästan en halv miljard. Det vill vi satsa på ökad trygghet och välfärd. Göteborg ska vara en trygg arbetarstad”, Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Vi demokrater stärker nu skolan och förskolan i Göteborg med ytterligare 100 miljoner kronor. Vi har fått med tidiga insatser och särskilt stöd för elever i behov samt en förstärkt elevhälsa. Detta för ökad trygghet och att säkerställa att fler elever får behörighet till gymnasiet”, säger Martin Wannholt (D), kommunalråd.

”Över 100 miljoner till utbildningssektorn är en tydlig signal. En satsning på barn och unga är en satsning på framtiden. Skolan är vaccinet mot mycket ont. Med bättre och fler läromedel och tidiga insatser kan vi stötta de svaga och uppmuntra till en positiv pluggkultur. Vi Stärker kompetens-utveckling och tryggheten”, säger Axel Darvik (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Besöksnäringen är på många sätt navet i Göteborg, både för göteborgarna och besökare. De gör att staden lever dygnet runt och skapar jobb. Branschen har det dock fortfarande tufft efter restriktionerna. Vi fortsätter därför med avgiftsfria uteserveringar och ser till att lysa upp innerstaden med bättre belysning för en trevligare kvällsmiljö”, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

”Vi avsätter en ordentlig summa för att klara bemanningen inom äldreomsorgen i sommar. Det är angeläget att de äldre inte drabbas av det svåra bemanningsläget och vi behöver säkerställa att personalen kan få semester och återhämtning. Här finns även extra medel för utevistelse, kultur och andra sociala aktiviteter är viktigt för välbefinnandet”, säger Elisabet Lann (KD) kommunalråd.