" "

maj 13, 2022 Uppdaterad: maj 13, 2022

Alliansen och Demokraterna föreslår halv miljard till trygghet och välfärd för göteborgarn

Partierna i den styrande Alliansen har tillsammans med Demokraterna enats om satsningar på totalt en halv miljard till främst trygghet och välfärd. Bland satsningarna märks:

  • 180 mnkr till socialnämnderna för trygghetsstärkande åtgärder, stöd till personalen, förstärkt avhopparverksamhet samt intensifierat arbete mot våld i nära relation.
  • 10 mnkr för att öka tryggheten på stadens bibliotek.
  • 10 mnkr till Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
  • 100 mnkr till trygghet, sociala insatser och förbättrad elevhälsa.
  • 45 mnkr till läromedel och insatser för studiero i förskola, grundskola och gymnasium
  • 85 mnkr till kvalitetshöjande insatser inom funktionsstöd.
  • 24 mnkr till näringslivsfrämjande insatser.
  • 40 mnkr för att säkra bemanning och kvalitet inom äldreomsorgen.

Satsningarna på totalt 500 mnkr möjliggörs främst genom högre skatteintäkter än i den tidigare prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR), vilket i sin tur beror på att fler människor arbetar.

”Alliansen har under hela mandatperioden fokuserat på trygghet och arbete. Vår politik har lett till att fler göteborgare har ett jobb att gå till. Det innebär att skatteintäkterna ökar med nästan en halv miljard. Det vill vi satsa på ökad trygghet och välfärd. Göteborg ska vara en trygg arbetarstad”, Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Vi demokrater stärker nu skolan och förskolan i Göteborg med ytterligare 100 miljoner kronor. Vi har fått med tidiga insatser och särskilt stöd för elever i behov samt en förstärkt elevhälsa. Detta för ökad trygghet och att säkerställa att fler elever får behörighet till gymnasiet”, säger Martin Wannholt (D), kommunalråd.

”Över 100 miljoner till utbildningssektorn är en tydlig signal. En satsning på barn och unga är en satsning på framtiden. Skolan är vaccinet mot mycket ont. Med bättre och fler läromedel och tidiga insatser kan vi stötta de svaga och uppmuntra till en positiv pluggkultur. Vi Stärker kompetens-utveckling och tryggheten”, säger Axel Darvik (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Besöksnäringen är på många sätt navet i Göteborg, både för göteborgarna och besökare. De gör att staden lever dygnet runt och skapar jobb. Branschen har det dock fortfarande tufft efter restriktionerna. Vi fortsätter därför med avgiftsfria uteserveringar och ser till att lysa upp innerstaden med bättre belysning för en trevligare kvällsmiljö”, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

”Vi avsätter en ordentlig summa för att klara bemanningen inom äldreomsorgen i sommar. Det är angeläget att de äldre inte drabbas av det svåra bemanningsläget och vi behöver säkerställa att personalen kan få semester och återhämtning. Här finns även extra medel för utevistelse, kultur och andra sociala aktiviteter är viktigt för välbefinnandet”, säger Elisabet Lann (KD) kommunalråd. 

Ta ställning och dela artikeln