" "

Stoppa miljöaktivister som blockerar vägar

Under våren har miljöaktivister samlats för att blockera vägar i Stockholm. Nu har de även kommit till Göteborg. Ambulanser som inte kan ta sig fram och polisbilar blockas. Människor som inte kan ta sig till jobbet. Aktivisterna utsätter andra för risk och fara – såhär får det inte vara.

Aktivister som hindrar polis, ambulans och kollektivtrafik från att komma fram gör ingen nytta för klimatet. De saboterar bara för vanliga göteborgare och borde omhändertas av polisen.

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande

På Hisingen samlades mellan 50 till 100 personer som blockerade vägarna och omöjliggjorde trafik på viktiga gator. Aktionerna är obegripliga och förstör nödvändig transport, samt skapar köbildning som i sin tur är dåligt för klimatet. De är även farliga då viktiga fordon inte kan ta sig fram, vilket kan vara livsavgörande för en person i nöd. Polisen har ett mycket viktigt arbete för att motverka sådana aktioner men saknar tyvärr verktygen som behövs. Därför vill Moderaterna:

  • Höja straffet
  • Införa obligatorisk häktning för den som systematiskt spärrar av vägar
  • Ge polisen ytterligare verktyg som exempelvis vattenkanoner

Håller du med oss?
Dela artikeln på sociala medier


650 fler poliser till Göteborg

Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet. Förra året ägde, enligt polisens statistik, 342 skjutningar rum. 46 personer dödades och 115 skadades i skjutvapenvåldet. 2022 har också varit ett av de blodigaste åren i modern tid.

Ett viktigt led i att bekämpa gängen är att öka antalet poliser. Moderaternas nya polismål innebär ytterligare 1 820 fler poliser i Västra Götalands län, varav cirka 650 i Göteborg. För att lyckas, behöver polisyrket bli mer attraktivt.

Moderaternas förslag innebär:

Nytt polismål. Polistätheten ska motsvara EU:s snittnivå på 300 poliser per 100 000 invånare senast 2028. Det innebär 650 fler poliser i Göteborg.

Höjda polislöner. Moderaterna satsar 400 miljoner kronor i det gemensamma budgetalternativet med SD och KD.

Betald polisutbildning. Den som utbildar sig till polis ska få sina CSN-lån avskrivna efter fem års arbete som polis.

Regeringens mål om 10 000 fler polisanställda till 2024, från 2016 års nivå, kommer inte uppnås. Det behövs ytterligare närmare 5 000 poliser på två år för att klara det målet. Men just nu utbildas endast 3 000 nya poliser. Samtidigt uppger Polisförbundet att var tredje medlem planerar för ett arbetsliv utanför Polisen.

I vårt gemensamma statsbudgetalternativ med KD och SD avsätter vi 400 miljoner kronor för en riktad satsning för höjda polislöner med upp till 3 000 kronor varje månad. Moderaterna fortsätter därmed med den särskilda lönesatsning som påbörjades med M/KD-budgeten för 2019.

Vidare måste Polisen få ytterligare verktyg för att underlätta i brottsbekämpningen, såsom fler trygghetskameror, vattenkanoner och avlyssningsmedel för gängkriminella. Fler poliser måste arbete ute på fält – istället för att ägna flera timmar per dygn åt administrativa bördor.