" "

650 fler poliser till Göteborg

Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet. Förra året ägde, enligt polisens statistik, 342 skjutningar rum. 46 personer dödades och 115 skadades i skjutvapenvåldet. 2022 har också varit ett av de blodigaste åren i modern tid.

Ett viktigt led i att bekämpa gängen är att öka antalet poliser. Moderaternas nya polismål innebär ytterligare 1 820 fler poliser i Västra Götalands län, varav cirka 650 i Göteborg. För att lyckas, behöver polisyrket bli mer attraktivt.

Moderaternas förslag innebär:

Nytt polismål. Polistätheten ska motsvara EU:s snittnivå på 300 poliser per 100 000 invånare senast 2028. Det innebär 650 fler poliser i Göteborg.

Höjda polislöner. Moderaterna satsar 400 miljoner kronor i det gemensamma budgetalternativet med SD och KD.

Betald polisutbildning. Den som utbildar sig till polis ska få sina CSN-lån avskrivna efter fem års arbete som polis.

Regeringens mål om 10 000 fler polisanställda till 2024, från 2016 års nivå, kommer inte uppnås. Det behövs ytterligare närmare 5 000 poliser på två år för att klara det målet. Men just nu utbildas endast 3 000 nya poliser. Samtidigt uppger Polisförbundet att var tredje medlem planerar för ett arbetsliv utanför Polisen.

I vårt gemensamma statsbudgetalternativ med KD och SD avsätter vi 400 miljoner kronor för en riktad satsning för höjda polislöner med upp till 3 000 kronor varje månad. Moderaterna fortsätter därmed med den särskilda lönesatsning som påbörjades med M/KD-budgeten för 2019.

Vidare måste Polisen få ytterligare verktyg för att underlätta i brottsbekämpningen, såsom fler trygghetskameror, vattenkanoner och avlyssningsmedel för gängkriminella. Fler poliser måste arbete ute på fält – istället för att ägna flera timmar per dygn åt administrativa bördor.