" "

Hur får vi ordning på brottsligheten?

Det är orimligt att Sverige blivit det land i Europa som har flest gängrelaterade skjutningar men tredje lägst polistäthet. Och att det gått så långt att var tredje kvinna är rädd för att gå ut på kvällen.

Sommaren 2021 meddelades att en man som dömts för grov våldtäkt mot en kvinna i Malmö fick 840 000 kronor i skadestånd. Efter alla straffrabatter fick han ett så lågt straff att han helt enkelt hade suttit häktad för länge. I november stod det klart att skadeståndet till den ihjälskjutna polisens sambo, vars barn kommer växa upp utan sin pappa, blev 85 741 kronor. Det är inte värdigt ett land som säger sig stå på brottsoffrets sida. Och det är ett symtom på att någonting inte står rätt till. En ny regering måste ta tillbaka rättvisan i svensk rättspolitik. 

Den ökade grova brottsligheten gör människor otrygga.

Sverige är nu ett land med ökande gängvåld, växande utanförskap och skenande elpriser – trots världens fjärde högsta skattetryck. Vi har nu mer än en skjutning eller sprängning om dagen, och en dödsskjutning i veckan. Tre gånger så många av invånarna i Sverige dör av skjutningar, jämfört med EU-snittet. Mammor vittnar om hur de inte vågar släppa ut sina barn för att leka på innergården och föräldrar känner sig tvungna att hämta sina barn efter fotbollsträningen så att inget ska hända dem på vägen hem. Samtidigt är var tredje kvinna rädd att röra sig ute på kvällen, och enligt den Nationella trygghetsundersökningen är den upplevda otryggheten större än någonsin. Det är inte konstigt. Antalet utsatta för sexualbrott har ökat drastiskt sedan år 2014. Under samma period har antalet anmälda ungdomsrån mer än fördubblats.

Svensk rättspolitik missar brottsoffret.

Svensk rättspolitik värnar i praktiken ofta gärningsmännen, framför tryggheten och respekten för dagens och morgondagens brottsoffer. Vidare ska vi betänka att ett brott drabbar många: dels den som blir utsatt för brottet, dels familjen och vänner till offret. Trots det är det ofta gärningsmannen som står i fokus för samhällets olika insatser. Vi vill förändra detta i grunden. Vår bestämda uppfattning är att samhället alltid ska stå på brottsoffret sida.

Svensk rättspolitik äventyrar rättsstatens legitimitet.

Samtidigt som våldet och otryggheten inskränker friheten och vardagen för allt fler, halkar politiken efter. Gång på gång ser vi hur utdömda straff och skadestånd står i kontrast till det allmänna rättsmedvetandet och medborgarnas syn på vad som är rättvist. Men vad händer med förtroendet för rättsstaten när människor upplever att rättsväsendet inte fyller sin funktion? Och vad händer med viljan att anmäla brott, vittna och medverka i rättsprocessen? Eller om vi tar det ett steg längre: Vad händer om människor väljer att ta rättvisan i egna händer?

Så hur ska vi få ordning på brottsligheten?

Kvinnor ska inte vara rädda för att vistas utomhus på kvällstid. Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk.

Sverige behöver en ny regering, som tar den växande brottsligheten på största allvar. Moderaterna prioriterar lag och ordning, för att verkligheten kräver det. Vi har omfattande reformer och förslag för att få ordning på otryggheten, som är det samhällsproblem som flest oroar sig över idag. Redan nu står vi redo att fatta beslut om både hårdare straff, mer pengar och fler verktyg till polis och åklagare, åtgärder för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten och förebyggande insatser.

Ta ställning och dela artikeln