" "

Hur får vi ordning på brottsligheten?

Det är orimligt att Sverige blivit det land i Europa som har flest gängrelaterade skjutningar men tredje lägst polistäthet. Och att det gått så långt att var tredje kvinna är rädd för att gå ut på kvällen.

Sedan Moderaterna tog över styret av Göteborg har vi infört ordningsvakter och övervakningskameror i Brunnsparken som också byggts om för att öka tryggheten. Idag finns även ordningsvakter på och kring Järntorget. Vi har även infört trygghetsvärdar på kollektivtrafiken och i utsatta områden. Allra helst hade vi önskat oss fler poliser, men när den socialdemokratiska regeringen inte gör vad som krävs får vi i Göteborg göra jobbet i stället.

Vi har gjort mycket för ett tryggare Göteborg, men ännu mer behöver göras.

Att få bukt med de kriminella gängen och annan brottslighet är svårt och kräver ett sångsiktigt arbete där många samarbetar. Under de senaste fyra åren har vi gjort mycket, men det finns ännu mer att göra. Vi moderater har pekat ut fem frågor som vi prioriterar:

  • Inga särskilt utsatta områden 2025!
  • Ett tryggt centrum under dygnets alla timmar!
  • Hemmet ska vara den tryggaste platsen!
  • Stopp för hot och otillåten påverkan mot välfärdens frontpersonal!

Inga särskilt utsatta områden 2025!
Att ett område är särskilt utsatt innebär att polisen inte kan utföra sitt arbete och att det finns parallella maktstrukturer i form av kriminella gäng. För fyra år sedan fanns det sju sådana områden i Göteborg. Idag är de fem. Det är fortfarande fem för många.

Ingen göteborgare ska behöva leva i ett samhälle där de inte kan vara säkra på att polis, räddningstjänst eller andra myndigheter kan göra sitt arbete. Därför har vi satt som mål att inte ha några särskilt utsatta områden 2035. Det kräver både långsiktiga förebyggande insatser och hårda tag mot de kriminella gängen.

Insatserna börjar redan med hembesök hos nyblivna föräldrar och fortsätter under hela skoltiden och in i yrkeslivet. Tillsammans med näringslivet skapar vi möjlighet för fler att gå från bidrag till jobb. Trygghetsvärdar, övervakningskameror, vräkning av gängkriminella och uppsägningar av svartkontrakt är exempel på mer akuta åtgärder. Samtidigt satsar vi 11 miljarder kronor på fysisk upprustning av hus, torg och grönområden. Bland annat bygger vi bostadsrätter, radhus och villor för att möjliggöra boendekarriärer och skapa stabilitet i områdena.

Ett tryggare centrum under dygnets alla timmar!
Vi vill att Göteborg ska vara en trygg stad under dygnets alla timmar. Ingen ska behöva känna sig rädd för att bli rånad, överfallen eller våldtagen på väg hem från krogen. Fler ordningsvakter på fler platser, tuffare tag mot knarket och en tryggare kollektivtrafik är några av våra förslag. Dessutom vill vi rusta upp Avenyn så att den åter kan bli göteborgarnas trygga vardagsrum.

Hemmet ska vara den tryggaste platsen!
En stor del av brottsligheten sker i bostaden. Främst är det kvinnor som drabbas. Sedan vi tillträdde vi infört en nollvision för våld i nära relation. Vi har ökat anslagen till kvinnojourer och på boenden för utsatta kvinnor. Dessutom har vi utökat samarbetet med ideellt drivna kvinnojourer och etablerat ett nytt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Men vi har också satt fokus på våldsutövarna. Det de som ska flytta – inte kvinnorna. Därför föreslår vi fler mellanvägsbostäder dit våldsutövarna får bo under pågående utredningar.

Stopp för hot och otillåten påverkan mot välfärdens frontpersonal!
Att arbeta inom exempelvis socialtjänst eller i en skola i ett utsatt område innebär att man är i frontlinjen mot den organiserade brottsligheten. Hot och otillåten påverkan är i många fall en del av vardagen. Senast i maj förstärkte Moderaterna därför skyddet av socialsekreterare med 10 miljoner kronor. Vi vill också skydda stadens personal genom att bland annat anonymisera utredningar och beslut inom socialtjänsten. Dessutom vill vi kunna flytta känsliga ärenden till andra socialkontor eller till en särskild grupp av extra erfarna medarbetare.

Ta ställning och dela artikeln