" "
aj5/8

Stoppa skattesmockan mot göteborgarna!

Det har blivit dyrt att vara svensk. Samtidigt vill oppositionen höja flera skatter. Det är obegripligt!

Göteborgarna och de göteborgska familjerna står inför tuffare tider. Inflation och stigande räntor kommer att äta upp en allt större del av våra inkomster. Samtidigt hotar vänsteroppositionen med höjda och nya skatter. Vi moderater är fast beslutna att stoppa vänsterns skattesmocka.

Inflationen gör att en fyrabarnsfamilj förlorar 2 250 kronor* i månaden. Bor familjen dessutom i villa kan ränteutgifterna öka med mer än 7 300 kronor** i månaden fram till nästa sommar. Det kommer att märkas på bankkontot.

Samtidigt vill vänsteroppositionen höja skatten till både kommun och region. Socialdemokraternas traditionella samarbetspartner, Vänsterpartiet, föreslår en kommunalskattehöjning med 1 krona och att regionskatten höjs med 35 öre. Det kanske inte låter så mycket, men i praktiken innebär det att en familj med två medelinkomsttagare, enligt Skattebetalarna, tvingas betala 858 kronor mer i skatt i månaden.

Som om inte det vore nog så vill Socialdemokraterna i Göteborg, Stockholms stad och Malmö samt SSU, LO, Vänsterpartiet och Miljöpartiet återinföra fastighetsskatten. Det skulle innebära 45 000 kronor om året för genomsnittsvillan i Göteborg. Totalt skulle de föreslagna skattehöjningarna betyda 4 618 kronor i höjd skatt varje månad för två medelinkomsttagare som bor i en genomsnittsvilla.

Tillsammans med inflation och stigande räntor riskerar göteborgsfamiljen att förlora 14 000 kronor varje månad. Det är omänskligt.

Vi moderater är medvetna om att de tuffa tiderna också innebär utmaningar för Göteborgs stad. Det kommer att krävas ett hårt arbete för att få ekonomin att gå ihop, men vi är beredda att göra allt för att värna göteborgarna och deras pengar. Bara lata politiker vältrar över kostnaderna på skattebetalarna.

För att verkligen säkerställa att skattepengarna används effektivt och går till rätt saker vill införa ett ekonomiskt politiskt råd med experter och forskare. Genom att jämföra med andra kommuner och hitta goda exempel ska vi utveckla servicen. Göteborg ska bli bäst i Sverige på att få valuta för skattepengarna. Varje förslösad skattekrona är en stöld från göteborgarna.

*Beräknat på en månadskonsumtion på 30 000 kr och Konjunkturinstitutets prognos om en inflation på 7,5 procent.

**Beräknat på en göteborgsk genomsnittsvilla som kostar 7,2 miljoner kronor och 70 procents belåningsgrad med 3 månars ränta hos Swedbank.