" "

Lars Hjälmered

Utbildningspolitisk talesperson, Riksdagsledamot

Jag har varit politiskt aktiv sedan tonåren. När jag 2006 fick möjlighet att arbeta med politik på heltid tog jag tjänstledigt från mitt arbete som civilingenjör på Volvo Aero i Trollhättan för att representera Göteborgs stad i riksdagen.

Som ny riksdagsledamot blev utbildningsfrågor ett naturligt val. En bra skola är en förutsättning för att alla människor ska få en bra start i livet och chans att utveckla sina förmågor. Samtidigt gör dagens rätt komplexa värld att behovet av ordentliga kunskaper och färdigheter ökar. Det var därför väldigt stimulerande att under några år få vara med att besluta om förändringar av svensk skola och utbildning. Alliansen har sjösatt viktiga reformer som kommer att ge en bättre svensk skola.

Miljöpolitiken var det andra stora område jag tog mig an i riksdagen. Där ligger några av våra största och viktigaste framtidsutmaningar. Det gäller exempelvis klimatfrågan och havsmiljön. Personligt ansvarstagande, välkomnande av forskning och teknikutveckling, en miljöpolitik som baseras på en marknadsekonomisk grund och internationellt samarbete är förutsättningar för att vi ska klara miljöutmaningarna.

Infrastrukturfrågorna är det tredje område jag valt att arbeta med i riksdagen. Infrastruktur är att se som ett blodomlopp i ekonomin. Det handlar om att få arbetspendling att fungera liksom företagens behov av godstransporter. Det är för mig angeläget att inte ställa olika transportslag mot varandra utan att istället se till en fungerande helhet och hur transporter kompletterar varandra. Bygget av Förbifart Stockholm och ett bevarande av Bromma flygplats är två frågor jag arbetat extra mycket med.

Näringspolitiken är det område jag nu arbetar med. Alliansen har fört en samlad och väldigt aktiv näringspolitik för att fler företag ska starta och för att befintliga företag ska växa. Så har vi lagt grunden för fler jobb och en stark arbetslinje som kommer alla till del. Vi har nu en uppgift som parti och allians att visa att vi är bäst på att lägga en grund för fler jobb och växande företag.