" "

Johan Fält

Vice ordförande i Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset