" "

Hans Rothenberg

Riksdagsledamot, Ledamot utrikesutskottet

Hans Rothenberg, född 23 oktober 1961, är affärsutvecklare och sedan 2006 invald som moderat riksdagsledamot för Göteborgs stad.

Jag är ledamot i Utrikesutskottet och suppleant i EU-nämnden och Försvarsutskottet. Mitt huvudintresse är näringslivs- och internationella frågor med särskilt fokus på handel och innovationer. Har ett förflutet som kommun- och regionpolitiker i Göteborg stad respektive Västra Götalandsregionen. Under 1980- och 90-talen ansvarade jag för moderaternas närradio i Göteborg och har därtill haft ett mångårigt engagemang i Moderata Ungdomsförbundet.