" "

David Josefsson

Riksdagsledamot, Ledamot civilutskottet

Mitt politiska engagemang väcktes när, som jag upplevde det, min mellanstadieskola helt plötsligt och efter beslut från någon ”där ovan” skulle gå över till åldersblandade klasser. Känslan av att någon annan skulle bestämma över min vardag utan att fråga mig gjorde stort intryck, men det partipolitiska engagemanget kanaliserades i Moderata Ungdomsförbundet först många år senare.

Politik och samhällsutveckling är mitt stora intresse och det är en fantastisk förmån att få syssla med det på heltid. Det gör jag idag som riksdagsledamot och ledamot i Civilutskottet där jag bland annat arbetar för enklare regler för hederliga företagare men tuffare regler mot ekonomiska brottslingar.

Jag flyttade nyligen till ett radhus i Örgryte med min Jessica och vår lilla dotter Hedvig efter nästan 17 år i centrala Göteborg. Mina stora fritidsintressen är att läsa, jakt och löpning även om det sistnämnda varit högst oregelbundet sedan jag blev pappa.

Politiskt är jag klassiskt liberalkonservativ. Jag brinner för fri företagsamhet och ett samhälle där man arbetar och gör rätt för sig, en begränsad men stark stat och ett samhälle som löser problem med frihet, kreativitet och optimism.

Men jag har också med åren blivit mer och mer lokalpatriot. Göteborg och Västra Götaland är en fantastisk del av Sverige, där vi förvisso har många problem men också stor potential. Den potentialen måste vi ta tillvara och utveckla till något riktigt bra som vi alla kan vara stolta över. Och det är det som driver mig i mitt politiska värv.