" "

Åsa Hartzell

Som företagare i snart 30 år och fritidspolitiker har jag värnat valfrihet, sparsamhet och miljö. Vi behöver inte fler eller högre skatter, utan fler som betalar skatt. Det måste därför löna sig att gå från bidragsberoende till arbete. Vi måste ställa krav på att systemet inte utnyttjas utan fungerar effektivt. Ett bidragstak, samverkan mellan olika myndigheter och att kvalificera sig in i de svenska välfärdssystemen är några vägar att gå för att uppnå detta. 

Idag är jag ansvarig ordförande för funktionsstödsfrågorna i Göteborg samt engagerad i
stadsmiljöarbetet. I min roll som företagare ser jag tydligt hur viktigt det är att arbetsmarknad, sjukvård,
utbildning och bidrag harmonierar. Skattesänkningar slår inte mot välfärden utan det är
arbetslösheten som gör detta. I övrigt skall polis, rättsväsende, skola och sjukvård
prioriteras.

Skatterna ska vara effektiva och inte avkräva medborgarna mer än nödvändigt.
Offentligt slöseri i alla former ska bekämpas. Respekten för skattepengar ska vara en
ledstjärna i både statens, regionens och kommunens ekonomi. Många företagssektorer
har drabbats hårt av pandemin och effekterna av Rysslands invasion i Ukraina. Dessa
måste få en rimlig chans att återhämta sig så att hela Sverige kommer på fötter igen.
På miljöområdet är det viktigt att fortsätta arbeta för ett sunt biologiskt kretslopp och
särskilt viktig är havsmiljön för oss göteborgare.  

Sport i alla dess former är viktigt för mitt välbefinnande och jag försöker även påverka
andra att engagera sig.

Kontakta mig gärna med dina frågor eller synpunkter.