" "

Vi får ordning på Göteborg

Efter 24 år av socialdemokratiskt styre står Göteborg inför många utmaningar. Med Moderaterna i täten har mycket förbättrats i staden, och vi ska göra ännu mer!

Höstens val handlar om göteborgarna och deras vardag. Det handlar bland annat om hur vi säkerställer att alla elever klarar skolan, att fler kan försörja sig själva, att det går att ta sig fram i staden och att vi kan känna oss trygga ute, på jobbet och i våra egna hem.

För oss moderater är det viktigt att Göteborgs stad koncentrerar sig på det som staden måste göra för att underlätta tillvaron för göteborgarna och att vi gör det riktigt bra. Tidigare styren har haft en annan syn. De har startat kamelfarmar och byggt korvkiosker – saker som antingen inte borde göras alls eller av någon som kan det bättre. Så gick det också som det gick; köerna till barnomsorg och äldreboenden var ofta långa, skolresultaten föll, segregationen och våldet ökade, stadens ekonomi försämrades och mutskandalerna avlöste varandra.

Under vår tid vid makten har mycket förändrats. Köerna är borta, skolresultaten förbättrats, antalet bidragstagare och hemlösa har minskat, det byggs mer än på 50 år och stadens ekonomi är starkare än på länge. Dessutom har två av sju områden har tagits bort över polisens lista över särskilt utsatta och skjutningarna är färre.

Det innebär inte att allt är bra och att det inte finns problem kvar att lösa. Under kommande år kommer vi moderater arbeta för:

  • Ett tryggt Göteborg. Vi ska inte ha några särskilt utsatta områden efter 2025, centrum ska vara tryggt under dygnets alla timmar och hemmet ska vara den tryggaste platsen. Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för våld – oavsett om det är ute på stan eller i en relation.
  • En modern arbetarstad. Göteborg ska vara en stad där vi arbetar – där arbetslinjen gäller. Tillsammans med ett expansivt näringsliv vill bidra till att det skapas 20 000 nya jobb till 2026. Vi ska fixa fram jobb åt minst 2 600 göteborgare som idag bor i särskilt utsatta områden. Det ska krävas en motprestation för att få bidrag.
  • Alla ska klara skolan. Utbildning är bästa vägen till jobb och bort från utanförskap. Det börjar redan i förskolan och slutar inte förrän du har gått ut gymnasiet med fullständiga betyg. Det kräver en satsning på undervisning och kunskap, men också på lokaler. Under kommande år kommer vi att investera 7 miljarder kronor i befintliga och nya skolor.
  • En ny egnahemsrörelse. Under de kommande åren kommer vi att bygga 20 000 villor, radhus, bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter. Vi kommer att göra det möjligt för fler göteborgare att äga sin bostad – överallt i staden. Göteborgarna ligger på plats 289 av 290 i landet när det gäller att äga sin bostad. Det förlorar de pengar på varje månad. Det måste ändras.
  • Ansvar för ekonomin. För att lyckas med det vi vill göra krävs det stora investeringar i bostäder, skolor, andra fastigheter och infrastruktur. Det kräver i sin tur en ekonomi med överskott. Annars äts investeringsutrymmet upp och vi måste låna pengar till allt högre ränta.

Göteborg är på rätt väg, men det finns fortfarande en hel del som behöver bli bättre. Vi moderater har visat att vi kan vända en negativ utveckling till något positivt. Nu vill vi bygga vidare på det som gjorts och tillsammans med göteborgarna skapa ett Göteborg där både människor och företag kan växa och utvecklas.