" "

Hur får vi ordning på arbetslösheten?

Göteborg har lägst arbetslöshet av Sveriges storstadsregioner. Näringslivet skriker efter kompetens. Ändå står fortfarande tusentals göteborgare utan arbete. Det vill vi ändra på.

En ny batterifabrik, ett näringsliv som går som tåget och stora investeringar i infrastruktur och fastigheter. Göteborgs ekonomi har sällan varit bättre. Ändå står tusentals göteborgare utan arbete och är fast i långvarigt bidragsberoende. Vi har en politik som gör att fler går från bidrag till arbete.

Bidragsberoende cementerar långtidsarbetslöshet och det ihållande utanförskapet. Det får stora konsekvenser – för den som vill jobba, för den som vill anställa och för samhället i stort.

En kontakt med Staden ska vara ett steg mot arbete.

Sedan Moderaterna tog över styret i Göteborg har vi infört krav på motprestation. Den som får försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) måste arbeta. Så bryter vi mönster och öppnar en dörr till arbetsmarknaden. På samma sätt kräver vi att den som läser Svenska för invandrare (SFI) ska vara tillgänglig för arbete. För den som står utanför jobb ska varje kontakt med Staden vara ett steg mot arbete.

Att arbeta ska vara normen i hela Göteborg

Arbetslösheten är störst bland de göteborgare som är födda utomlands eller som har vuxit upp med två utlandsfödda föräldrar. Det innebär att inte bara arbetslösheten, utan även utanförskapet går i arv. Därför är skolan så viktig. Och därför satsar vi moderater på att alla ungdomar ska få ett sommarjobb. I år har vi fixat fram 5 700 sommarjobb till elever på högstadiet och gymnasiet över hela Göteborg. Det är nytt rekord.

Hand i hand med näringslivet

Hur mycket Staden än gör själva så är och kommer vi alltid vara beroende av samarbete med ett framgångsrikt näringsliv. När vi tog över styret i Göteborg förbättrades näringslivsklimatet. Nu måste vi ta nästa steg. Göteborg ska ha det bästa företagsklimatet bland Sveriges största städer. Samtidigt utvecklar vi samarbetet med både små och stora företag för att tillsammans lösa de utmaningar vi har. I Tynnered har exempelvis Volvo Cars engagerat sig för att lyfta området och få fler i arbete. Det är en modell vi kommer arbeta vidare med i andra områden.