" "

Kretsstyrelsen

Här finner du kontaktuppgifter till kretsstyrelsen

Ordförande
David Josefsson
david.josefsson@riksdagen.se

1:e vice ordförande
Toni Orsulic

2:e vice ordförande
Margareta Broang

Ledamöter
Hakan Önal
Henrik Sjöstrand
Mattias Tykesson
Angelika Gelin
Gustaf Göthberg
Rikard Eriksson

Moderata Ungdomsförbundet Göteborg
Ordförande
Hannah Björnerhag
hannah.bjornerhag@mufgbg.se

Moderata Seniorer
Ordförande
Lena Olinder
lena@olinder.se

Öppna Moderater Väst
Moderaternas HBT-förbund i västra Sverige
Ordförande
Anna Jäderström
anna.jaderstrom@outlook.se

M-kvinnorna
Ordförande
Monika Beiring
monika.beiring@hotmail.com