" "

Kretsstyrelsen

Här finner du kontaktuppgifter till kretsstyrelsen

Ordförande
Rickard Eriksson

1:e vice ordförande
Margareta Broang

2:e vice ordförande
Mattias Tykesson

Ledamöter
Zagros Hama
Åsa Hartzell
Anneli Rhedin
Gustaf Göthberg
Monika Beiring
Henrik Sjöstrand

Moderata Ungdomsförbundet Göteborg
Ordförande
Hannah Björnerhag
hannah.bjornerhag@mufgbg.se

Moderata Seniorer
Ordförande
Lena Olinder
lena@olinder.se

Öppna Moderater Väst
Moderaternas HBT-förbund i västra Sverige
Ordförande
Anna Jäderström
anna.jaderstrom@outlook.se

M-kvinnorna
Ordförande
Sarah Ullmark