" "

Hur får vi ordning på klimatet

Moderaterna har en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen. Vi prioriterar att ställa om industrin och fordonssektorn som står för en stor del av Sveriges utsläpp.

Moderaterna bedriver en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och globalt. Vi prioriterar att ställa om transporterna och industrin, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp.

Med Moderaternas politik ska Sverige nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045, samtidigt som vi bidrar till att minska klimatutsläppen globalt. Genom att bedriva en klimatpolitik som förenar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt kan vi vara ett internationellt föredöme. 

Vi vill ställa om transportsektorn till ren el och hållbara biobränslen

Vi vill ställa om transportsektorn genom att byta ut bensin och diesel mot ren el och hållbara biobränslen. Därutöver vill vi snabbt bygga ett nätverk av laddstationer för personbilar i hela landet och ge stöd till laddstationer för lastbilar, med fokus på regionala nätverk och sammanhängande stråk mellan Sveriges större städer. Vi står bakom krav på inblandning av biobränslen i både bilar och flyg och genom ett grönt bränslestöd hjälper vi företag att öka produktionen av hållbara biobränslen. Samtidigt satsar vi på forskning och utveckling av bland annat klimatvänligt elflyg.

Moderaternas förslag:

  • Ställ om transporterna så att bilar, lastbilar och flygplan drivs på ren el och hållbara biobränslen 

Vi vill ställa om industrin så att den kan bidra till minskade utsläpp

Sveriges industri är i framkant, tekniskt och miljömässigt. Genom export av varor tillverkade med litet klimatavtryck bidrar den till att minska utsläppen globalt och rädda klimatet. Samtidigt står industrin för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar för industrins omställning, förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning och få på plats en storskalig satsning på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

Vi vill att Sverige ska vara drivande för de globala klimatinsatserna för klimatet

Sverige bör vara drivande för att skärpa de globala klimatinsatserna för att värna klimatet. Vi vill att alla länder ska sätta ett pris på utsläpp, helst genom ett globalt minimipris på utsläpp av koldioxid, att de länder som idag gör för litet för att ställa om skärper sina mål och planer, samt att rika länder hjälper utvecklingsländer att prioritera dyra och långsiktiga frågor som omställningen av energisektorn. Vi driver också på för ett stärkt EU-regelverk gällande klimatet, genom att bland annat utveckla EU: s system för handel med utsläppsrätter. 

För att klimatomställningen ska vara möjlig och hållbar behöver vi mer fossilfri el. Vi värnar alla fossilfria energislag för att öka den rena och klimatvänliga elproduktionen. Parallellt måste vi bygga ut elnäten så att elen finns där och när den behövs. 

Moderaternas förslag: 

  • Sverige ska vara drivande för att skärpa de globala klimatinsatserna.