" "

En tryggare förlossningsvård

Förlossningsvården måste både göras tryggare och säkrare genom en sammanhållen vårdkedja.

Moderaterna vill

  • Göra förlossningsvården tryggare genom en sammanhållen vårdkedja.
  • Öka antalet utbildningsplatser för barnmorskor .
  • Att kvinnor med förlossningsskador ska få bättre möjligheter till rätt behandling och rehabilitering.
  • Inrätta patienthotell för att nyblivna föräldrar ska kunna stanna längre med tillgång till vårdutbildad personal.   
  • Inrätta ett kvinnocentrum som tar hand om kvinnan genom hela livet och bättre kontinuitet.
  • Utöka forskningen inom kvinnosjukvården.  

Att bli förälder är en av de största händelserna i livet. Det är därför oerhört viktigt att resan från graviditet till att bebisen föds samt eftervård är både trygg och säker för föräldrar och barn. Förlossningsvården måste därför göras både tryggare och säkrare genom en sammanhållen vårdkedja. Samma vårdteam ska följa den gravida kvinnan genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården. Ett och samma vårdteam har också större möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa som är en ökad riskfaktor hos blivande och nyblivna föräldrar.

Det är centralt för Moderaterna att ge unga och deras vårdnadshavare bästa tänkbara start i livet. Därför måste familjer som behöver stöd tidigt identifieras med hjälp av exempelvis hembesök från BVC. För familjer som tidigt fått komma hem ska uppföljning ske på enkla sätt utan att barn och föräldrar behöver återbesöka sjukhuset, om så är möjligt. Här ser vi organisatoriska förändringar som bättre skulle främja modern och barnet i centrum. Som komplement till tidig hemgång vill vi se fler patienthotell vid regionens förlossningsavdelningar. Ett patienthotell erbjuder nyblivna föräldrar möjlighet att lära känna sin nya familjemedlem utanför sjukhuset men med tillgång till vårdpersonal.

Inom kvinnosjukvården ser vi behov av att fortsätta utveckla gynekologin och efterkontrollen av den nyförlösta kvinnan. Vi ser att det vore en fördel om kvinnosjukvården har en möjlighet att samlas där mödravård och den öppna gynekologiska vården bedrivs tillsammans. Kvinnan och barnet behöver vara utgångspunkt för hur vi utformar kvinnosjukvård, mödravård och förlossningsvård.  Som på så många andra ställen kan detta ske med inslag av digitala lösningar, där så är möjligt, önskvärt och tillämpligt. Det kräver ett ökat samspel mellan den öppna mödravården och dygnet-runt-vården på sjukhusens förlossningsavdelningar. Det krävs också ytterligare insatser för att öka utbildningsplatserna för barnmorskor eftersom det är ett bristyrke i stora delar av landet. Fler måste rekryteras för att säkerställa en tillgänglig, trygg och patientsäker förlossningsverksamhet i hela Västra Götaland.

Om tillgängligheten ökar så kommer förlossningsskadorna att minska. Många kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte tagits på allvar. I vissa fall har det kunnat ta år innan de fått rätt behandling. Framför allt måste rätt förutsättningar ges och ett ständigt arbete göras för att minimera förlossningsskador, men för de som drabbas är det viktigt att de uppmärksammas tidigt och får adekvat behandling. Kvinnor med förlossningsskador måste därför få bättre möjligheter till rätt behandling och rehabilitering.

För att ytterligare öka tryggheten i och kring förlossning vill se en ökad andel forskning kopplat till kvinnosjukvård.