" "

En skola som möjliggör klassresor

Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Om fler barn ska kunna göra en klassresa krävs det mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero.

Skolresultaten sjönk länge i Göteborg och alltför många elever klarar inte skolan. Dessutom håller många skollokaler alldeles för dålig standard. Det moderata styret har satsat på kunskap, läromedel och ökad studiero. Vi har ökat kostnaden per elev med 16,5 procent. Och vi har investerat 6,5 miljarder kronor i befintliga och nya skolor.

När vi tog över för fyra år sedan föll skolresultaten och det tidiga styret hade låtit bli att investera i Göteborgs skolor. Vi har börjat vända den utvecklingen. Nu förbättras skolresultaten. Under nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare 7 miljarder på upprustning och nybyggnad av skolor. Målen är tydliga:

 • Alla ska klara skolan!
  • Alla högstadieelever ska nå gymnasiebehörighet
  • Alla gymnasieelever ska gå ut med fullständiga betyg  
 • Varje elev ska ges möjlighet att gå i den grundskola de vill – den som ligger närmast eller den som har en inriktning som passar
  • Lägg inte ner uppskattade och bra friskolor!

Skolan är viktig för att alla göteborgare ska kunna utvecklas och få en bra framtid. Utbildning, kunskaper ger självförtroende och möjligheter. Det är också bästa receptet mot att hamna i utanförskap och kriminalitet. Vi moderater har därför ökat kostnaden per elev med 16,5 procent på fyra år. Vi har gjort särskilda satsningar på förbättrad studiero, mer läromedel samt höjda löner för lärare och rektorer. 

Vi har infört språktest i förskoleklass för att säkerställa att alla elever som börjar i ettan har tillräckliga språkkunskaper för att ta till sig kunskap. Vi har inrättat en skolakut för elever som stör och förstör för andra elever och vi har fattat beslut om en spetsutbildning för elever med särskild begåvning. 

Nu satsar vi ännu mer. Vi vill:

 • Investera 7 miljarder kronor i befintliga och nya skolor till 2026
 • Införa en extra timme lärarledd undervisning i veckan för de elever som behöver det
 • Satsa extra på läxhjälp, lokaler och mat för trångbodda elever i utsatta områden
 • Höja lönerna för lärare och rektorer i utsatta områden
 • Slå vakt om alla elevers rätt att välja grundskola och gymnasium

Moderaternas vill bryta segregationen

Barn är inga integrationsverktyg. Moderaterna säger därför nej till förslag om bussning, kvotering och lottning av elever. Det är fel väg att gå. De viktigaste åtgärderna för att bryta segregationen handlar om kvaliteten i undervisningen och det svenska språket. I dag är det många barn som börjar skolan utan att kunna tala svenska. Barn som inte lär sig svenska kommer inte klara av skolgången. Vi föreslår därför omfattande satsningar på svenska språket

Moderaternas förslag:

 • Storsatsa på svenska språket, med början redan vid BVC och språkscreening. Obligatorisk språkförskola från tre års ålder för alla barn med språkliga behov. Och skolans personal i utanförskapsområdena måste vara välutbildad och tala god svenska.
 • Klarar en elev inte svenskan, behövs möjligheten att gå om en klass. Utan god kunskap i svenska språket blir alla andra ämnen mycket svårare.
 • Skolvalet bör göras obligatoriskt för alla, inte minst för att motverka den starka boendesegregationen
 • För att främja rekryteringen av skickliga rektorer till skolor med särskilt stora utmaningar gör moderaterna en särskild satsning på kompetensutveckling och stärkt utbildning för rektorer på särskilt utsatta skolor.

Moderaterna vill ställa tuffa, men rättvisa, krav på friskolorna

Friskolereformen har gjort det möjligt för alla barn, oavsett familjens ekonomi, att välja den skola som passar dem bäst. Det är vi stolta över. Men friskolereformen behöver vårdas och utvecklas. Missbruket, fusket och de oseriösa aktörerna måste stoppas.

Moderaternas förslag:

 • Villkora vinstutdelning i de skolor som drivs som aktiebolag med att de når högt uppsatta kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska alltså kunna stoppa vinstutdelning om en skola uppenbart misslyckats med sitt uppdrag.
 • Skärp ägar- och ledningsprövningen för att se till att där finns kompetens och lämplighet för uppdraget. Skolinspektionen ska ha ett särskilt uppdrag att granska och stänga skolor som kan misstänkas främja radikalisering och segregation. I uppdraget ska ingå att samråda med andra myndigheter som Center mot våldsbejakande extremism. Dessutom måste den offentliga insynen i de fristående skolorna generellt förbättras.
 • Öka likvärdigheten genom att införa ett gemensamt kommunalt kösystem och en mycket tydligare statlig styrning av skolpengen.