" "

Ekonomi och jobb

Göteborg har lägst arbetslöshet av Sveriges storstadsregioner. Näringslivet skriker efter kompetens. Ändå står fortfarande tusentals göteborgare utan arbete. Det vill vi ändra på.

En ny batterifabrik, ett näringsliv som går som tåget och stora investeringar i infrastruktur och fastigheter. Göteborgs ekonomi har sällan varit bättre. Ändå står tusentals göteborgare utan arbete och är fast i långvarigt bidragsberoende. Vi har en politik som gör att fler går från bidrag till arbete.

Bidragsberoende cementerar långtidsarbetslöshet och det ihållande utanförskapet. Det får stora konsekvenser – för den som vill jobba, för den som vill anställa och för samhället i stort.

Moderaterna vill säkra fler jobb och högre tillväxt

Om Sverige ska kunna fortsätta vara ett rikt välfärdsland behöver vi stärka tillväxtförutsättningarna. Sverige är för närvarande bland de länder som har lägst tillväxt per person. Att den historiskt låga tillväxten per capita ser ut att bestå under flera år är ett tecken på att tillväxtpolitiken inte är tillräckligt bra. En bred palett av åtgärder måste till, om Sverige ska kunna växa lika snabbt eller snabbare än andra utvecklade länder.  

Moderaterna vill snarast möjligt genomföra en bidragsreform – för att pressa tillbaka bidragsfusk och säkra att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.

Det är framför allt företag som skapar jobb och tillväxt. Och Sverige är på många sätt ett bra land för företagare. Men att driva företag i Sverige behöver bli enklare. Vi vill utforma villkor och skatter för landets företagare på ett sätt som inte lägger orimliga bördor på företagare. Och lagar och regler ska vara enkla att tillämpa. För oss är det viktigt att undvika regelkrångel, byråkrati och onödig administration i största möjligaste mån, eftersom vi vet hur viktigt det är för företag och företagare.

Det behöver också löna sig bättre att arbeta, framför allt genom sänkt skatt på lägre inkomster och införandet av ett bidragstak. Många områden är viktiga för tillväxtens utveckling: Det handlar om hur mycket barnen lär sig i skolan, hur mycket vi investerar i infrastruktur och forskning, hur brottslighet påverkar företagsklimatet och hur bostadsmarknaden ser ut, för att nämna några exempel.

En kontakt med Staden ska vara ett steg mot arbete.

Sedan Moderaterna tog över styret i Göteborg har vi infört krav på motprestation. Den som får försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) måste arbeta. Så bryter vi mönster och öppnar en dörr till arbetsmarknaden. På samma sätt kräver vi att den som läser Svenska för invandrare (SFI) ska vara tillgänglig för arbete. För den som står utanför jobb ska varje kontakt med Staden vara ett steg mot arbete.

Att arbeta ska vara normen i hela Göteborg

Arbetslösheten är störst bland de göteborgare som är födda utomlands eller som har vuxit upp med två utlandsfödda föräldrar. Det innebär att inte bara arbetslösheten, utan även utanförskapet går i arv. Därför är skolan så viktig. Och därför satsar vi moderater på att alla ungdomar ska få ett sommarjobb. I år har vi fixat fram 5 700 sommarjobb till elever på högstadiet och gymnasiet över hela Göteborg. Det är nytt rekord.

Den kanske viktigaste anledningen till den höga arbetslösheten i Sverige är just att det inte lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till arbete.

Hand i hand med näringslivet

Hur mycket Staden än gör själva så är och kommer vi alltid vara beroende av samarbete med ett framgångsrikt näringsliv. När vi tog över styret i Göteborg förbättrades näringslivsklimatet. Nu måste vi ta nästa steg. Göteborg ska ha det bästa företagsklimatet bland Sveriges största städer. Samtidigt utvecklar vi samarbetet med både små och stora företag för att tillsammans lösa de utmaningar vi har. I Tynnered har exempelvis Volvo Cars engagerat sig för att lyfta området och få fler i arbete. Det är en modell vi kommer arbeta vidare med i andra områden.

Moderaternas förslag:

  • Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora inkomster.
  • Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla olika bidrag på varandra.
  • Ställ krav på att den som invandrat gradvis ska kvalificera sig till välfärdsförmåner genom arbete.
  • Rulla tillbaka de tillfälliga höjningar av a-kassan som gjorts med anledning av pandemin, så att a-kassan uppmuntrar till återgång i arbete.

Moderaterna vill sänka skatten för alla som jobbar

Moderaterna vill förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. På det sättet får alla som jobbar sänkt skatt. I statsbudgeten för 2022 sänkte Moderaterna skatten för alla som arbetar. Det gör att den som jobbar heltid nu får 1800 kronor mer i plånboken varje år. Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete. 

Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär det lönar sig att mer att gå från bidrag till arbete, också på sikt. Tillsammans med Moderaternas reformer för att minska bidragsberoendet är sänkta skatter på låga och medelstora inkomster en viktig åtgärd för att knäcka arbetslösheten.

Moderaternas förslag:

  • Förstärk jobbskatteavdraget, så att alla som arbetar får sänkt skatt.

Moderaterna vill fortsätta sänka skatten för pensionärer

Även landets pensionärer behöver få mer pengar i plånboken. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Det är bra att det finns en överenskommelse mellan riksdagens partier om att förstärka pensionssystemet. Men vi behöver göra betydligt mer.

Moderaterna sänker skatten för pensionärer mer än något annat parti. I statsbudgeten för 2022 såg vi till att sänka skatten för pensionärer, så att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 1 800 kronor mer i plånboken varje år.

Moderaternas förslag:

  • Sänk skatten på pension ytterligare – det är det snabbaste sättet att förstärka pensionärers ekonomi

Moderaterna vill förbättra villkoren för investeringar och sparande

Att företag väljer att etablera sig i Sverige och att de företag som är etablerade här har tillgång till kapital och kompetens är avgörande för vårt välstånd. Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Bolagsskatter och kapitalskatter behöver vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige. Moderaterna vill att skattesystemet ska bli enklare och därmed bör undantagen vara få.

En stor del av forskningen som är betydelsefull för Sveriges konkurrenskraft sker i företagen. Företag som bedriver systematiskt och kvalificerat forsknings- och/eller utvecklingsarbete i kommersiellt syfte kan nyttja forskningsavdraget som finns sedan 2014. Det innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift upp till ett tak. Avdraget har nyligen förstärkts i flera delar. Men vi vill göra mer.

Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag.

Ett viktigt verktyg för små, snabbväxande företag att rekrytera personal är personaloptioner. För mindre företag finns särskilda regler som gör det mer fördelaktigt att använda sådana optioner. Fler företag ska kunna använda sig av personaloptioner.

Ett ökat privat sparande har många goda effekter. Det ger människor större frihet att bestämma över sina liv, att spara till pensionen, att bygga upp en buffert och att skaffa sig en bostad. Eget sparande är också den främsta finansieringskällan för nystartade företag och en viktig källa för kapital för etablerade företag som växer. Att sparande uppmuntras genom en låg beskattning är därför också viktigt för tillväxten. Att alliansregeringen införde investeringssparkontot har varit viktigt för att hålla uppe sparandet. Skatten har dock höjts vid flera tillfällen, och bör nu sänkas.

Moderaternas förslag:

  • Höj taket i forskningsavdraget.
  • Se till att fler företag kan använda sig av reglerna för personaloptioner
  • Sänk skatten på ISK.