" "

Du ska känna dig trygg i kollektivtrafiken

Det ska vara tryggt att resa med kollektivtrafiken. Idag känner sig alltför många människor otrygga när de rör sig i offentliga miljöer och reser med kollektivtrafiken. Busschaufförer vittnar om en allt tuffare arbetssituation med hot, våld och trakasserier. Så här kan vi inte ha det! Självklart ska alla kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken – ombord, vid knytpunkter och hållplatser.

Kollektivtrafikens huvudsyfte är att bidra till jobbtillväxten – att skapa möjligheter för arbets- och studiependlare att inom rimliga tider kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen eller skolan. För oss moderater är det därför viktigt att kollektivtrafiken är bekväm, punktlig och tillgänglig. En självklar utgångspunkt för moderaterna är att kollektivtrafiken ska upplevas som trygg. Det är en förutsättning för människor ska välja att åka kollektivt.

Vi vill stärka de trygghetsskapande insatserna och bl a utöka kameraövervakningen i fordon, vid knutpunkter, perronger och hållplatser. Vi vill också att det arbete som kontrollanterna idag utför, vidgas till att också handla om att vara trivsel- och trygghetsvärdar.

Det trygghetsskapande arbetet bygger emellertid till stor del på samverkan mellan olika samhällsaktörer. Insatser av trygghetsvärdar, polismyndighet, väktare, ordningsvakter och volontärer är viktiga, men det är också kommunernas insatser i form av säkra och upplysta utemiljöer, tillfarts- och gångvägar. Vi vill därför göra trygghetsinsatser utifrån ett ”hela resans perspektiv. En mörk och dunkel miljö som inbjuder en gärningsman till att kunna begå brott i skydd av tex trasig belysning är en del i resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken.

Moderaterna vill införa civila biljettkontrollanter. Att minska fuskåkandet handlar för oss om rättvisa, men också om att säkra ekonomin för att kunna göra framsynta satsningar inom kollektivtrafiken.

Moderaterna vill:

  • Göra trygghetsinsatser utifrån ett ”hela resan perspektiv” – till, i och från kollektivtrafiken.
  • Utöka kameraövervakningen i fordon, vid knutpunkter, perronger och hållplatser.
  • Minska fuskåkandet genom civila biljettkontrollanter.