" "

juli 21, 2022 Uppdaterad: juli 25, 2022

Inga särskilt utsatta områden 2025

Under mandatperioden har de särskilt utsatta områdena i Göteborg genomgått stora förändringar. Tack vare effektiv politik bedöms inte längre Rannebergen som ett utsatt område och stadsdelarna Tynnered och Gårdsten räknas inte längre till särskilt utsatta områden. Att dessa områden blivit bättre visar på effektiv och resultatinriktad politik som gör skillnad – på riktigt!

Lag och ordning tillsammans med förebyggande insatser inom socialtjänst, skola och arbete är avgörande för att bryta gängkriminalitet och utanförskap

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande

Vad vi gjort:

 • Avsatt 11 miljarder kronor för upprustning och brottsförebyggande insatser i våra utsatta områden. Hittills har två områden, Gårdsten och Tynnered, tagits bort från listan över särskilt utsatta.
 • Ökad möjlighet att äga sitt egna boende.
 • Rustat upp torg och parker.
 • Förbättrat belysningen i staden.
 • Tagit krafttag mot klotter, nedskräpning och förstörelse. 
 • Sommaren 2022 hade Göteborgs stad rekord i antalet sommarjobb för unga. Hela 5700 sommarjobb, varav en majoritet i utsatta områden.
 • Fördjupat samarbete med näringslivet. Där större företag visar närvaro och engagemang i särskilt utsatta områden för att skapa arbetstillfällen.
 • Frigjort 600 kommunala fastigheter från svartkontrakt.

Vad vi vill göra:


Trygghetsfonden
Under tre år kommer totalt ca. 1 miljard kronor att avsättas extra till:

 • Socialtjänsten – omhändertagande av barn, hantering av orosanmälningar, insatser mot psykisk ohälsa, fler fältassistenter, förstärkt avhopparverksamhet.
 • Skolan – fler lärare pedagoger i skolan, stöd lokaler för läxläsning samt tidiga språkinsatser.
 • Fler i arbete – kompletterande utbildningar, varvning av arbete och studier för att få examen, praktik, sommarjobb.

Inga andra partier frigör lika mycket resurser för att öka din trygghet.

Hur stoppar vi gängkriminalitet i Göteborg?

Organiserad brottslighet är den största anledningen till otrygghet i de särskilt utsatta områdena. Moderaterna vill sätta stopp för släktbaserade nätverk och parallella samhällsstrukturer. Det ska vara omöjligt att vara kriminell i Göteborg. För de som vill lämna det kriminella livet behövs en stark avhopparverksamhet. Under mandatperioden har över 100 personer anslutit sig till avhoppasverksamheten, men de behöver bli fler.

För att uppnå detta krävs både hårda och mjuka tag. Dels vill vi fortsätta rusta upp i den fysiska miljön där fler ordningsvakter och trygghetskameror skapar hinder för gängen att verka, dels tidigare insatser i skolan och socialtjänst vilket gör det svårare för gängen att rekrytera.

Gängen ska rensas bort från kommunala fastigheter. Genom utökade besök och kontroller kan svartkontrakt rivas och utöka tryggheten i de särskilt utsatta områdena.

Arbete och utbildning är nyckeln till att bryta det personliga utanförskapet. Moderaterna satsar starkt på att få fler att gå från bidrag till arbete. Barn och unga är vår samtid. Varje barn som ser sina föräldrar gå till jobbet är en vinst. Och att själv få ett sommarjobb motverkar segregation ännu mer. Sommaren 2022 slog Göteborg stad rekord i antalet sommarjobbare – det är vi extra stolta över.

Ta ställning och dela artikeln