" "

Moderaterna i Göteborg

Axel Josefson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Göteborg

Läs mer om Axel Josefson

Vad vet du om Moderaterna?

Här får du svar på fem frågor och se vad du kan om Moderaternas politik.

{{ `${(currentQuestionIndex + 1)}. ${questions[currentQuestionIndex]}` }}
Laddar…

Du fick {{ score }} av {{ questionCount }} poäng!

Så, det var det hela. Om ditt resultat inte var bra kan du göra testet igen. Annars: Grattis!

Aktuellt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Skolpersonal som upprätthåller hedersnormer och som inte gör orosanmälningar när barn far illa. Elever som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Resurser som inte används.

Göteborgs Stads arbete mot heder fungerar inte. Trots högstämda policies och välformulerade riktlinjer.

”Problemet ligger i ledarskapet. Och det börjar uppifrån, hos vänsterstyret. Häromdagen uppmanade de personalen att begå lagbrott. Samma dag är de överraskade över att samma personal inte följer Stadens riktlinjer om att göra orosanmälningar när barn far illa. Det är uselt ledarskap och det sprids naturligtvis i organisationen”, säger Nina Miskovsky, oppositionsråd.
See MoreSee Less

Skolpersonal som upprätthåller hedersnormer och som inte gör orosanmälningar när barn far illa. Elever som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Resurser som inte används.

Göteborgs Stads arbete mot heder fungerar inte. Trots högstämda policies och välformulerade riktlinjer. 

”Problemet ligger i ledarskapet. Och det börjar uppifrån, hos vänsterstyret. Häromdagen uppmanade de personalen att begå lagbrott. Samma dag är de överraskade över att samma personal inte följer Stadens riktlinjer om att göra orosanmälningar när barn far illa. Det är uselt ledarskap och det sprids naturligtvis i organisationen”, säger Nina Miskovsky, oppositionsråd.

Comment on Facebook

Det är i högsta grad ett brott mot demokratin att införa angiverilagar!

Det gör Ms brist på engagemang likaså.

De som inte kommer tillbaka till skolan utan kanske förts ut ur landet . Hur är det med olika bidrag fortsätter detta bara betala ut ?

Det som är extra anmärkningsvärt och sorgligt är ju den oförmåga till insikt, eftertanke och självkritik som oppositionen visar, både i riksdagens diskussionsforum under gångna veckan, samt den ohörsamhet som vänstern visar alla de som bor här i Sverige i s.k utsatta områden, där klaner och de individer med våldskapital lamslår, förtrycker, och terroriserar vårt svenska samhälle. Att det är viktigare att kalla människor som bara vill ha trygghet för ”brunskjortor”, / ”nazister” och allt vad det är; än att faktiskt konstatera att öppen gängkriminalitet och så även världsfrånvänd religiös extremism är tokfel, och hör inte hemma på våra svenska gator och torg, vare sig i utsatta områden, i trygga områden, eller i något endaste område. Det måste få gå att ställa krav på invånare som lever av, och i vårt trygghetssystem. Dessa individer måste bidra. Hela den svenska välfärden bygger på att alla bidrar på något vis till det allmänas väl och ve. De som kommit hit, och istället skor sig på hederliga människors anletes svett, och inte ger, utan istället tar, måste möta konsekvenser för om de inte fostrar goda samhällsmedborgare. Det ska inte gå att strunta i att fostra, nära och ansvara för de barn man föder fram här i Sverige. Föder man barn här, så ska man också göra sig vinn om att fostra barnen till goda, samhällsmedborgare. Inte till antingen gängkriminella, eller religiösa fascister som sätter skräck i närområdena. Vi måste våga prata om de faktiska omständigheterna som vi alla ser. Att vilja att alla människor i samhället bidrar, är inte att vara främlingsfientlig- det är att vara solidarisk och anse att alla är lika viktiga. Jag tycker att Nyamko påvisade farorna redan på nittiotalet, om detta tragiska paralellsamhälle. Vi vet, att man måste lära sig flytande svenska för att bli en del av svenskheten. Vi vet, att svenska värderingar är A och O för en samhällsmedborgare att delta, fungera och bidra i vårt ( annars, vanligtvis ) trygga och jämlika samhälle. Vi vet, att det finns en massa människor som kommit hit, från utomeuropeiska länder, som lär sig svenska, både ifrån Östasiatiska länder med ett helt annat alfabet, ( Indien ) – och asiatiska länder, ( japan, kina, mfl) där helt annan kultur råder, men ingen av dessa personer kräver att Sverige och svenskarna ska anpassa samhället efter dem. Varför ska vi då anpassa samhället efter religiösa människor ifrån Mena-länderna? De är inte de enda människor med annan kultur som flyttat hit. Vi måste börja ställa lika krav på samtliga hitflyttade invånare, det är orimligt att endast vissa etniciteter förväntas anpassa sig – lär sig svenska, blir en del av svenskheten, – emedan andra INTE anpassar sig, och därutöver söker ställa krav på Sverige – med påtryckningar från de religiösa icke- demokratiska länder de en gång flytt ifrån. Det är helt absurt, hur det går till. Vi måste kräva att människor anpassar sig till den kultur, och de traditioner och värderingar som råder i Sverige – inte att Sverige böjer sig för våldsbejakande extremism, religiösa dogmer och religiöst förtryck, samt totalt vansinniga samhällssystem med klanmentalitet, alternativa folkdomstolar med religiösa ledare som domare, helt fråntaget rättssamhället, det svenska samhället och de svenska värderingarna, som vi har här att rätta oss efter ! Vi måste våga göra Sverige tryggt – och det gör vi inte genom att böja oss för andra värderingar än våra egna, svenska värderingar.

Sei glucklich..!

Dessutom har staden glömt att säkra statliga lönepengar till lärare!

Glöm heller inte att S, V och Mp röstade ner vårt gemensamma yrkande i KS i juni (D, M, L, KD) när vi ville ha gemensamma riktlinjer över hela staden, gällande ärenden om hedersvåld från socialtjänsten. Avsaknad av stadsövergripande rutiner och kunskapsbrist är något som granskningen väldigt tydligt pekar ut som bidragande orsak till att det inte fungerar.

View more comments

Vänsterstyret: Bryt mot lagen om anmälningsplikt (som inte ens finns och ingen vet vad det exakt kommer att innehålla, men ändå…)

Också vänsterstyret: Det är helt vansinnigt att personalen inte följer Göteborgs Stads riktlinjer och inte anmäler barn som skickas på hedersresor!

Tips från högern: Vill man att personalen ska följa Göteborgs Stads riktlinjer, gör man klokast i att inte uppmana dem till att bryta mot lagen.
See MoreSee Less

Comment on Facebook

Först och främst är det en utredning som ej är framlagd som ett Lagförslag. Sedan kommer säkerligen Sveriges kommuner att vara en remissinstans. Den reaktion som någon/några kommuner gör är illavarslande och kan likställas med det upprop som föranledde stormningen av Capitolium i USA. Lagar bestäms av Riksdagen och inte enskilda kommuner

Sverige ska inte 30 talets nazism samhälle skrota angiveri lagen hoppas alla kommuner gör som Göteborg att vägra leva i nazism samhälle 😡😡😡🤮🤮

Vilken lag syftar ni på?

Motverkar inte anmälningsplikt bl. a. uppklarandet av arbetslivskriminalitet och gör papperslösa mer utsatta? "Stoppa arbetslivskriminalitet… som utnyttjar arbetstagare. Exempelvis tvingas människor jobba för småpengar, utföra farliga arbetsuppgifter och bo på sina arbetsplatser… Vad är arbetslivskriminalitet?… medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet kallar vi det för arbetslivskriminalitet. Det kan vara att de bryter mot regler om arbetsmiljö, tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige. Arbetslivskriminaliteten leder till att människor utnyttjas företag inte kan konkurrera på lika villkor skattepengar går till företag som inte har rätt till dem."(1) "Som arbetsmiljöinspektör ser jag hur arbetstagare utnyttjas… De som är här illegalt blir förstås extra utsatta. Människor tvingas jobba hårt för dåliga löner, bo på sina arbetsplatser och utsätta sig för risker som ingen arbetstagare ska utsättas för. Som en följd slås seriösa företag ut i konkurrensen. De som följer lagar och regler kan ju inte lägga lika låga anbud och har högre kostnader för sin personal med mera. Jag menar att denna arbetslivskriminalitet är ett hot mot vår demokrati. Jag minns en inspektion av en villarenovering. Trots att det var 15 minusgrader och det inte fanns någon värme i villan så bodde tre arbetare där. De fick värma sin mat via ett uttag som på ett livsfarligt sätt var kopplat till en elstolpe. Vatten fanns inte heller och när de behövde gå på toaletten fick de använda petflaskor. Villaägaren hade anlitat en firma som i sin tur hade anlitat dessa tre personer. Ägaren var i detta fall medveten om vad som pågick och han förstod inte våra invändningar. Han talade om dessa tre personerna som om de vore hundar. På dörrarna till sovrummen satt det hänglås Jag minns även en inspektion av en populär buffé-restaurang. Vi upptäckte en mängd brister i arbetsmiljön och började kontrollera närmare. Vi förstod då att flera av de anställda bodde i lägenheter som tillhörde arbetsgivaren. När vi klev in i en av dessa lägenheter så var där tre sovrum och ett kök. På dörrarna till rummen satt det hänglås och i varje rum fanns det tre eller fyra madrasser. Här fick arbetstagarna bo mot en hyra som drogs från deras redan dåliga lön. För att de inte skulle komma i kontakt med samhället och kanske avslöja något så låstes de helt enkelt in när de inte jobbade. De anställda kom alla från andra länder och flera var här utan arbetstillstånd, och de utnyttjades alltså som billig arbetskraft. I köket hittade vi en 15-årig pojke från Sydamerika, som gömde sig för oss. De anställdas pass hittades senare på ett hotell som hade samma ägare som restaurangen. Både hotellet och restaurangen fick stänga ner som ett resultat av samverkande myndigheters krav och avgifter. I ett fall hade en persons fotsula delvis lossnat Jag har också varit med om många manuella biltvättar där säkerhetstänk har saknats helt. Inte alltför sällan är det som en dimma när vi kommer in, vilket tyder på en dålig ventilation. Kemikalier som är farliga att andas in riskerar att skada arbetstagarnas lungor svårt om de inte har rätt skyddsutrustning. De riskerar att få problem med andning och svåra eksem. Dessutom saknas ofta bra arbetsskor vilket gör att kemikalier läcker in. Jag har hört om ett fall där en persons fotsula delvis hade lossnat. Under många inspektioner av biltvättar har det också visat sig att arbetstagare bor på eller i anslutning till arbetsplatsen, i källare eller i andra utrymmen."(2) (1) www.av.se/stoppakrim?fbclid=IwAR37fAn3t7rWM4TJPiQdj8rMOjL76AhRDFQJk_9nSichLD10-zDT2JBl-u8 (2) www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/historier-fran-verkligheten/

Klart att man skall följa lagen .Bra Hampus

Bra Hampus

Bra jobbat! Stå på dig. Så här kan vi ju inte ha det.

Ja här kan man prata om respekten för demokratin. Följer man inte lagar stiftade av våra folkvalda så är det ett hot mot demokratin.

Nästa vecka: Vänsterstyret godkänner kusinäktenskap inom kommunens gränser. 😉

View more comments

”Godhets”-skådespelet hos Vänsterstyret och Centerpartiet fortsätter… See MoreSee Less

”Godhets”-skådespelet hos Vänsterstyret och Centerpartiet fortsätter…

Comment on Facebook

Vilken del har M i sitt eget skådespel? C och V står åtminstone för något och kommer överens därefter. M gör precis tvärtom mot vad som utlovades och skryter om reformer som inte heller hänt än.

En Lag som är under utredning och nu uppmanar man dessutom till samma form av "Stormning av Capitolium" som Trump anhängare utförde

Ngn av oss kommuninvånare måste ju kunna överklaga beslutet till förvaltningsrätt för laglighetsprövning???? Vem tar tag i det????

Helt otrolig inställning! Avvakta och se vad det blir för utfall! Kan man bryta mot vilken lag man vill! Göteborgs stad kommer inte att få några problem med att få ny personal! De kriminella kommer att stå i kö för att få jobb i staden 🙂

Det olagliga blir lagligt. 😡

De måste anmäla till polisen för att de bröt mot lagen

Dom största skurkarna är sossar och mp.

Framförallt som det ännu inte finns någon lag eller ens ett slutförslag att bryta mot är detta självklart rent trams från vänstern.

View more comments

Göteborg hamnar på plats 211 av 290 i Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet.

Det är en tydlig försämring mot föregående år och klart sämst av Sveriges tre storstäder.

”Inte nog med att vi är sämst – under vänsterstyrets ledning tappar vi ytterligare gentemot både Stockholm och Malmö. Dessutom är vi som allra sämst på det som staden själv, det vill säga vänsterstyret, kan påverka”, säger Axel Josefson (M).

På mindre än ett år har Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet:

1) Velat ta bort Svenskt Näringslivs rankning ur stadens näringslivspolitiska program
2) Gått i våldsam och offentlig polemik med näringslivets lokala företrädare
3) I praktiken lagt ner det kommunala trygghetsrådet där politiker och näringslivsföreträdare träffas
4) Inlett ett korståg mot bland annat de företag som behövs för att upprätthålla service och omsorg till äldre göteborgare

Det är mycket allvarligt att företagsklimatet försämras när vi går in i en lågkonjunktur och arbetslösheten förväntas öka. Det kommer främst att slå mot de som är nya på arbetsmarknaden – i praktiken unga och människor med utländsk bakgrund.

Just nu behövs jobbskapande företag och en positiv syn på företagare och företagande mer än någonsin. Då lierar sig Socialdemokraterna med det företagsfientliga Vänsterpartiet och går i direkt konfrontation med Göteborgs företag och företagare.
See MoreSee Less

Göteborg hamnar på plats 211 av 290 i Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet. 

Det är en tydlig försämring mot föregående år och klart sämst av Sveriges tre storstäder.

”Inte nog med att vi är sämst – under vänsterstyrets ledning tappar vi ytterligare gentemot både Stockholm och Malmö. Dessutom är vi som allra sämst på det som staden själv, det vill säga vänsterstyret, kan påverka”, säger Axel Josefson (M).

På mindre än ett år har Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet:

1) Velat ta bort Svenskt Näringslivs rankning ur stadens näringslivspolitiska program
2) Gått i våldsam och offentlig polemik med näringslivets lokala företrädare
3) I praktiken lagt ner det kommunala trygghetsrådet där politiker och näringslivsföreträdare träffas
4) Inlett ett korståg mot bland annat de företag som behövs för att upprätthålla service och omsorg till äldre göteborgare

Det är mycket allvarligt att företagsklimatet försämras när vi går in i en lågkonjunktur och arbetslösheten förväntas öka. Det kommer främst att slå mot de som är nya på arbetsmarknaden – i praktiken unga och människor med utländsk bakgrund.

Just nu behövs jobbskapande företag och en positiv syn på företagare och företagande mer än någonsin. Då lierar sig Socialdemokraterna med det företagsfientliga Vänsterpartiet och går i direkt konfrontation med Göteborgs företag och företagare.

Comment on Facebook

Inte förvånande alls att det blir såhär när den rödgröna koalitionen får styra. 🥵

Denna vecka samlas 2000 grävande journalister från hela världen i Göteborg. Fria medier och grävande journalistik är viktigt för demokratin.

I Göteborg har vi haft flera exempel på missförhållanden som blivit kända tack vare envisa journalister. Det har gjort Göteborg till en bättre stad att bo och leva i. Så välkomna alla grävare, var ni än kommer ifrån.
See MoreSee Less

Denna vecka samlas 2000 grävande journalister från hela världen i Göteborg. Fria medier och grävande journalistik är viktigt för demokratin. 

I Göteborg har vi haft flera exempel på missförhållanden som blivit kända tack vare envisa journalister. Det har gjort Göteborg till en bättre stad att bo och leva i. Så välkomna alla grävare, var ni än kommer ifrån.

Comment on Facebook

Inte tack vare er

Gillar de färgerna, rosa å lila på vårt M 💙! Kan ni inte göra sådana pins att ha på jackan för oss M-kvinnor ? Kramiz

Nu har regeringen presenterat 16 miljarder i extra bidrag till kommuner och regioner. Det är bra nyheter för alla göteborgare.

"Pengarna ger förutsättningar för att fortsatt satsa på barn, unga och äldre i Göteborg. Nu är det upp till vänsterstyret att visa att de har förmågan att prioritera det som är allra viktigast för göteborgarna. Annars hotar en skattehöjning som skulle vara förödande för framför allt många barnfamiljer", säger Axel Josefson.
See MoreSee Less

Nu har regeringen presenterat 16 miljarder i extra bidrag till kommuner och regioner. Det är bra nyheter för alla göteborgare.

Pengarna ger förutsättningar för att fortsatt satsa på barn, unga och äldre i Göteborg. Nu är det upp till vänsterstyret att visa att de har förmågan att prioritera det som är allra viktigast för göteborgarna. Annars hotar en skattehöjning som skulle vara förödande för framför allt många barnfamiljer, säger Axel Josefson.

Comment on Facebook

Det där är en sanning med stor modifikation. Jag utgår från att ni pratar om statsbidraget. Det räcker inte långt. Samtidigt idag, aviserar regeringen neddragningar till studieförbunden som kommer dra undan mattan för verksamheten. Går du en språkkurs arrangerad av Medborgarskolan eller Sensus? Eller kanske en danskurs eller keramikdito. Har du lärt dig matte eller bokföring? Det kommer vara slut med det snart. Jag har hört många borgerliga företrädare säga att de värnar civilsamhället. Detta är motsatsen. Det här är rakt av en politik för att avskaffa föreningssverige.

Men det hade ni ju inte när ni styrde och fick pengar från regeringen. När ni fick betala tillbaka 150 000 000 kr som skulle gå till vården under pandemin. Så kräver ni att de skall satsa på vården i Göteborg. När er regering nu drar ner på välfärden och gör den fattig. För era medlemmar satsar pengar och samla prngar i ett annat land. Var är det skattepengar som ni sätter in i paradis öarna och som ni inte vill betala till Sverige? Men ni vill ha en bra sjukvård. Men inte betala för den.

Mycket bra!

Socialdemokratisk skattesmäll hotar storstäderna

En barnfamiljs kostnader för räntor, mat och drivmedel har fördubblats sedan 2021.

Samtidigt kan de rödgröna styrena i Göteborg, Stockholm och Malmö inte prioritera det som är viktigt i de kommunala verksamheterna.

Det riskerar att leda till en skattehöjning för redan hårt prövade göteborgare, stockholmare och malmöbor.

Det kan vi Moderater aldrig acceptera.

Länk till debattartikeln av Moderaternas oppositionsråd i Göteborg, Stockholm och Malmö finner du i kommentarerna.
See MoreSee Less

Socialdemokratisk skattesmäll hotar storstäderna

En barnfamiljs kostnader för räntor, mat och drivmedel har fördubblats sedan 2021.

Samtidigt kan de rödgröna styrena i Göteborg, Stockholm och Malmö inte prioritera det som är viktigt i de kommunala verksamheterna.

Det riskerar att leda till en skattehöjning för redan hårt prövade göteborgare, stockholmare och malmöbor.

Det kan vi Moderater aldrig acceptera.

Länk till debattartikeln av Moderaternas oppositionsråd i Göteborg, Stockholm och Malmö finner du i kommentarerna.

Göteborgs Stads avhopparverksamhet har hjälpt hundratals gängkriminella till ett hederligt liv, mycket tack vare de satsningar som det tidigare moderatledda alliansstyret gjorde.

I veckan presenterades en forskarrapport om hur avhopparverksamheten kan utvecklas nationellt. Axel Josefson deltog vid presentationen hos SNS i Stockholm.

”Målet måste vara att inga ungdomar ska hamna i kriminalitet, men för de som gör det måste vi erbjuda en väg ut”, säger Axel Josefson.
See MoreSee Less

Göteborgs Stads avhopparverksamhet har hjälpt hundratals gängkriminella till ett hederligt liv, mycket tack vare de satsningar som det tidigare moderatledda alliansstyret gjorde.

I veckan presenterades en forskarrapport om hur avhopparverksamheten kan utvecklas nationellt. Axel Josefson deltog vid presentationen hos SNS i Stockholm.

”Målet måste vara att inga ungdomar ska hamna i kriminalitet, men för de som gör det måste vi erbjuda en väg ut”, säger Axel Josefson.

Comment on Facebook

Gör det så surt som möjligt genom att ta bort varenda förmån, så ska ni se på effekt. Belöna inte ett oönskat beteende-svårare än så är det inte

Typen på bilden + hans Stockholms kollega borde lämna som gott exempel… Då skulle M få många röster 🌦️⛅️☀️

Samtidigt så känner man att det är väldigt lite stödinsatser och hjälp för brottsoffer. När de får svårt att fungera efter att ha utsatts för våld, eller hot eller blivit hindrade att tex vittna i brottsmål. Det är redan ett mycket stort engagemang för kriminella att få stödinsatser, hjälp och olika insatser i välfärden som socialdemokraterna och vänstern möjliggjort för unga kriminella män. Tänk vad positivt om man införde stärkande insatser, peppande möjligheter för de redan skötsamma. Förstärka de goda krafterna i samhället, de goda unga som inte har så stora resurser, ge dem bättre möjligheter istället. Så mycket riktad omsorg för de som inte sköter sig, känns inte rimligt – när man inte stöttar eller lönar den som redan är skötsam, som vuxit upp i ett utsatt område, och trots utmaningarna, och farorna självmant blivit en god samhällsmedborgare. Någon gång behöver vi börja jobba med att förstärka de goda krafterna som finns i vårt samhälle.

Tänker att möjligheter känns så himla mycket smartare än chanser… för chansa vill vi väl ändå inte göra när det handlar om människor.. så tänker i alla fall jag..

Kanon en väg ut 😃

Låt de att döda/mörda varandra 97280 sty per hel mandats period/Sei glucklich!

View more comments

Många göteborgare vill bo i småhus med uteplats och egen gräsplätt. Byggs det inte radhus eller villor i Göteborg, flyttar framför allt barnfamiljerna till någon kranskommun. Med dem förlorar Göteborg också viktiga skatteintäkter.

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna bidrar till utflyttningen genom att inte lyssna på göteborgarna. Bara i år har de skrotat planerna på 6000 nya småhus.

Nu föreslår dem moderatledda regeringen en bonus till kommuner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Självklart borde Göteborg utnyttja denna möjlighet att bygga bostäder som människor vill bo i.
See MoreSee Less

Många göteborgare vill bo i småhus med uteplats och egen gräsplätt. Byggs det inte radhus eller villor i Göteborg, flyttar framför allt barnfamiljerna till någon kranskommun. Med dem förlorar Göteborg också viktiga skatteintäkter.

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna bidrar till utflyttningen genom att inte lyssna på göteborgarna. Bara i år har de skrotat planerna på 6000 nya småhus.

Nu föreslår dem moderatledda regeringen en bonus till kommuner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Självklart borde Göteborg utnyttja denna möjlighet att bygga bostäder som människor vill bo i.

Comment on Facebook

Stor villa med solpaneler är bra för mig!

Hur blir det med Filipstad då?

BRA— men ett PARADIGMSKIFTE behövs vad gäller Svenska kronans kurs mot EURON-DOLLARN-PUNDET eller CH-franken som fallit med mer än 35% hittills delvis pga SBB´s socialdemokratiska styre-35% mindre köpkraft med 30% i reallöneförlust i SVENSKA kronor på 20 år hjälper ingen ADJUNKT som dessutom fått 38% mer undervisnings-skyldighet på 20 år vilket inget annat Västerland givit sina medborgare 70% i minskning på 23 år- i SNITT av köpkraft gagnar inga PENSIONER med 1,6% nedskrivning årligen mot inflationen om du har över 17420 (2022) i "uppskjuten lön" trots 1300 MILJARDER i balansöverskott i AP-fonderna som femtiotalisterna får 0/20-delar av trots 24 -27 års insättningar om född 54-58.

Visa mer